CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Tùy theo từng loại đơn hàng/hợp đồng sẽ có các chính sách bảo hành, bảo dưỡng khác nhau; để phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất cho từng loại sản phẩm.

* Các chính sách bảo hành – bảo dưỡng cụ thể như sau:

Đối với các hợp đồng thi công TRỒNG CỎ: 

  • Thông thường các hợp đồng thi công trồng cỏ, thời gian bảo hành, bảo dưỡng thảm cỏ sau khi trồng là 7 ngày; bắt đầu tính từ ngày nghiệm thu hoàn thành công tác trồng cỏ.
  • Thời gian bảo hành; bảo dưỡng có thể từ 10 – 30 ngày hoặc hơn tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên.
  • Đối với các công trình đặc biệt, vì một lý do nào đó mà công tác thi công không thể thực hiện liên tục được như vướng mặt bằng, thay đổi – điều chỉnh bản vẽ thiết kế… thì công tác nghiệm thu sẽ thực hiện theo từng giai đoạn, do đó thời gian bảo dưỡng, bảo hành cũng tính theo từng giai đoạn thi công trồng cỏ cụ thể. Thời gian bảo hành; bảo dưỡng cũng từ 7-30 ngày như ở trên tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên.

Đối với các Đơn hàng mua online hoặc mua trực tiếp tại cửa hàng: 

  • Đối với các đơn hàng khách hàng mua cỏ về tự trồng, khách hàng kiểm tra kỹ hàng khi giao nhận hàng (Chính sách đổi trả) và chúng tôi không bảo hành nếu sau khi khách hàng đã đưa cỏ về trồng.